1892
V místech dnešního kina Sokol byla až do druhé poloviny 19. století pouze pole. Od roku 1892 se zde nacházelo tzv. rejdiště, asi 110 x 50 metrů velký, oplocený prostor, jenž sloužil k umístění nejrůznějších atrakcí, pro které jinde ve městě většinou nebylo místo. Mohl se zde např. postavit stan cirkusu, kolotoče, houpačky a vůbec zábavní podniky všeho druhu. Zároveň bylo určeno ke konání dobytčích trhů.
1895
V roce 1895 byla část pozemku o rozměrech asi 1 000 čtverečních sáhů, zakoupena obcí a věnována sokolské jednotě ke stavbě sokolovny. Druhého června 1895 se uskutečnila slavnost položení základního kamene.
1896
O rok později, 13. září 1896, byla sokolovna slavnostně otevřena. Po skončení první světové války začala Kladenská Sokolská jednota uvažovat o biografu (dva už tehdy ve městě byly), neboť sokolské jednoty v jiných městech měly s tímto typem podnikání dobré zkušenosti a často slavily se svými biografy úspěch.
Po zralé úvaze byl jako vhodné místo pro budoucí kino vybrán k přestavbě tzv. malý sál kladenské sokolovny. Již v této době ale sokolská jednota považovala toto řešení za provizorní a zabývala se úvahami o postavení nové budovy. K tomu ale nakonec došlo až za deset let. Plány přestavby a její vlastní realizaci provedl Jaroslav Procházka se svou stavební firmou, a jelikož sám byl členem Sokola, realizoval stavbu pouze za režijní cenu.
1919
Třetí stálý biograf na Kladně tak byl slavnostně otevřen 30. října 1919 promítáním českého filmu Macocha. Problémem se už brzy ukázala nedostatečná kapacita sálu, která společně s nutností dalších dílčích úprav promítacích prostor sokolskou jednotu velmi zatěžovala. Tato situace nesplňovala původní představy zřizovatelů biografu a v prvních letech se několikrát objevil návrh na jeho zrušení. V roce 1923 prošly prostory biografu alespoň nezbytnými úpravami a rekonstruované kino otevřelo 31. března americkým filmem My boy v hlavní roli se šestiletým Jackie Cooganem, který se proslavil jako dětská hvězda po boku Charlie Chaplina ve filmu Kid.
1928
V srpnu 1928 pak byla na rohové parcele mezi tehdejšími ulicemi Masarykovou třídou a ulicí Dobrovského konečně zahájena stavba úplně nové budovy kina. Realizace projektu, umístěného na pozemku bývalé zahrady Sokolovny, proběhla v letech 1928–29.
1929
Kino bylo slavnostně otevřeno 29. srpna 1929 uvedením filmu Bibi, v hlavní roli s Anny Ondrákovou. Kino Sokol se stalo prvním zvukovým kinem v Kladně, jelikož zvuková aparatura byla již součástí nově namontovaného zařízení. Již první měsíce provozu nového biografu ukázaly ekonomický potenciál tohoto sokolského podnikání.
1929
Hezký popis toho, jak nové kino při svém otevření vypadalo, se dochovalo v dobových novinách Stráž svobody z 30. srpna 1929:
„Po devítiletém tísnění se v nevyhovujícím již sále stěhuje se sokolský biograf do krásné, komfortně zařízené budovy. Realizace myšlenky vystavět budovu, jež v přítomnosti a pro dalekou budoucnost má vyhovovat, budovu dle moderních požadavků doby, vyžádala si na původcích mnoho úvah, snah a obětí. Uskutečněny touhy a dnes je sokolské bio v krásném paláci, který je ozdobou celého města. Slohová jednoduchost jako by vyjadřovala sílu a pravdu sokolských idejí.

Širokým vchodem vstoupíme do velikého promenoiru, z něhož jdou vchody do lóží, parketu a po schodišti na balkón. Parket má 570 míst, lóže jsou pro 4 osoby a na balkón se vejde na 300 osob. Již první vstup do budovy přesvědčí, že bylo šetřeno místem. V přízemí i v poschodí jsou šatny, bufet a kuřárny. Velká péče byla věnována vytápění a ventilaci. Oboje je zařízeno na nejmodernějším základě. Projekční plátno je 6,20 x 4,60 m velké a před ním je rampa pro přednášejícího. Při přednáškách bude možno plátno zakrýt oponou. Tím stává se biografický sál zároveň přednáškovým. Palác byl vystavěn dle návrhů ing. Beránka panem stavitelem Emilem Hrabětem a všechny práce byly provedeny místními živnostníky, vesměs členy Sokola. Původci krásného díla mohou s uspokojením hledět na výsledky své poctivé snahy a budou zajisté nejlépe odměněni tím, když se hojně navštěvujícímu obecenstvu bude v novém biografu líbit.“
Přijďte se podívat, jak to u nás žije

Sledujte nás a nenechte si ujít pravidelné kulturní a společenské akce. V průběhu roku plánujeme aktivity a zábavu pro celou rodinu.